Neo Conserviet

ALGEMEEN
Neo-Conserviet® kan worden toegepast om het uitlopen (kiemen) van aardappelen tijdens de winteropslag te
voorkomen. Om de aardappelen zo goed mogelijk te kunnen behandelen dienen ze schoon, droog en zoveel
mogelijk vrij van de grond te zijn. De schil moet enigszins afgehard zijn en zieke en beschadigde knollen moeten
vooraf worden verwijderd. 

GEBRUIKSAANWIJZIGING
Bij het los, in kisten of in zakken bewaren van de aardappelen laagje voor laagje zodanig bepoederen, dat de benodigde hoeveelheid gelijkmatig over de gehele partij wordt verdeeld.
Dosering: 100 tot maximaal 150 gram Neo-Conserviet® per 100 kg aardappelen, afhankelijk van de variëteit, de
bewaarsomstandigheden (o.m. temperatuur) en de gewenste bewaartermijn (3 tot 9 maanden). 

ATTENTIE
Toepassen voordat de aardappelen beginnen te kiemen. Een partij aardappelen niet vaker dan éénmaal
behandelen. Kiemremmingsmiddelen op basis van chloorprofam kunnen bij toepassing direct na de oogst
scholbrand veroorzaken bij rassen die hiervoor gevoelig zijn (bijvoorbeeld dunschillige rassen) en aardappelen
die onvoldoende zijn afgehard. Tevens is er door vertraagde wondheling groter kans op het ontstaan van
bewaarziekten (o.a. poederschurft). Om Schilbrand en de kans op bewaarziekten en andere schadelijk
neveneffecten te verminderen dient o.a. rekening te worden gehouden met de volgende zaken:
- de te behandelen aardappelen moeten droog en vrij van aanhangende grond zijn.
- de schil moet afgehard zijn.
- zieke en beschadigde knollen moeten vooraf verwijderd worden.
Pootaardappelen, zaden of andere plantendelen, bestemd voor vermeerdering, mogen nooit in aanraking
komen, direct of via dampwerking, met chloorprofarm (ook niet via verontreinigde ruimten, kisten of
apparatuur) omdat schade aan de kiem kan worden toegebracht.
Dosering: 100 tot maximaal
150 gram Neo-Conserviet®
per 100 kg aardappelen 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHIRFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als kiemremmingsmiddel voor consumptieaardappelen.
Veiligheidstermijn:
De termijn tussen de behandeling en consumptie mag niet korter zijn dan 24 uur.
Dit middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik.
Gebruik

€ 7,95
Verzendkosten voor dit product: €6,75
verpakking: 500 gram