Algendood Luxan

ALGEMEEN
Algendood kan worden toegepast ter bestrijding van groene aanslag op diverse materialen zoals tegels, paden,
terrassen, muren, houtwerk, glas, grafstenen etc. Toepassing kan eenvoudig plaatsvinden door gebruik te
maken van een drukspuit, gieter of door middel van borstelen. Indien mogelijk vuil van te voren verwijderen.
Hierbij geen zeep gebruiken aangezien dit middel onwerkzaam wordt wanneer het in aanraking komt met zeep
of synthetische wasmiddelen. De te behandelen oppervlakten goed bevochtigen met de klaargemaakte
oplossing van het middel. Voor bevochtiging van poreuze materialen (baksteen, trottoirtegels e.d.) Na enkele
dagen kan men desgewenst dode algen verwijderen door af te spuiten, of te schrobben. Indien na deze
reiniging een nawerking wordt nagewenst, de toepassing herhalen, maar niet naspoelen.
GEBRUIKSAANWIJZIGING
BORSTELEN, GIETEN OF SCHROBBEN ter bestrijding van groene aanslag op tegels, paden, terrassen, glas,
marmer, houtwerk, grafzerken etc.
Dosering: 30-60 ml Algendood per 10 liter water voor ongeveer 25 m², de hoogste concentratie toepassen op
ruwe ondergrond.
SPUITEN ter bestrijding van groene aanslag op tegels, paden, terrassen, glas, marmer, houtwerk, grafzerken
etc.
Dosering: 100 ml Algendood per 10 liter water voor ongeveer 50 m².
ATTENTIE
Niet toepassen op planten en niet in vijvers of aquaria en niet als regen wordt verwacht. De toepassing kan het
beste plaatsvinden op een droge ondergrond en als er geen sprake is van vorst.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHIRFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van
verharde oppervlakken naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. Voorkomen
moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt.
Gebruik biociden en gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Voldoende voor ruim: 75m² (125 ml)

Vanaf € 6,45
Verzendkosten voor dit product: €6,75