HOUTINSECTICIDE-P NW

ALGEMEEN
Luxan Houtinsecticide-P NW verdelgt houtworm en andere houtaantastende insecten en voorkomt bij een
juiste toepassing gedurende lange tijd heraantasting. Het houtwerk eerst van stof, vuil en boormeel ontdoen.
Dit moet droog geschieden. Bij aantasting van de huisboktor is het gewenst eerst de boorgangen open te
steken en het boormeel zoveel mogelijk uit te borstelen. Boormeel en afvalhout moeten worden verwijderd en
bij voorkeur verbrand. Alvorens het hout met dit middel te behandelen eerst aanwezige beits, verf of waslagen
verwijderen. Voor het verduurzamen dient het hout alle benodigde bewerkingen te hebben ondergaan, zoals
boren, kepen, e.d.
Het middel dient in onverdunde vorm te worden aangebracht. 

GEBRUIKSAANWIJZIGING
CURATIEVE TOEPASSING
Op het te behandelen oppervlak tenminste 200 gram per m² (dit is ca. 250 ml per m²) van het middel
opbrengen d.m.v. bespuiten onder lage druk met grove druppel. De vereiste hoeveelheid zo nodig in meer dan
één bewerking opbrengen, zodanig dat per bewerking de vloeistof juist niet afdruipt. Voor het bestrijden van
de grote houtworm (Xestobium rufovillosum) moet het houtwerk plaatselijk onder druk worden geïnjecteerd.
Waarschuwing:
Niet toepassen op plaatsen die toegankelijk zijn voor kinderen van 0 – 4 jaar. Dit middel is gevaarlijk voor vissen
en andere waterorganismen; voorkom verontreiniging van oppervlaktewater. 

ATTENTIE
Het verdient aanbeveling periodiek en in elk geval ca. 1 jaar na de toepassing te controleren of de behandeling
afdoende is geweest. Wordt weer boormeel aangetroffen dan het hout, eventueel plaatselijk, opnieuw met dit
middel behandelen.
Gebruik biociden en gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

€ 9,95
Verzendkosten voor dit product: €6,75
Roundup: 500 ml