VERMIGON SPRAY

Vermigon Spray Tegen kruipende insecten en wespen.\\

ALGEMEEN
Vermigon Spray is een breedwerkend insectenbestrijdingsmiddel tegen diverse kruipende insecten zoals
kakkerlakken, vlooien, mieren en ander ongedierte. Ook kan Vermigon Spray worden ingezet om
wespennesten te bestrijden. Het middel heeft een lange nawerking van 4 tot 6 weken. Door de spuitlans kan
het middel eenvoudig tussen kieren en naden gespoten worden.
GEBRUIKSAANWIJZIGING
Schudden voor gebruik.
Kruipende insecten (zoals vlooien en kakkerlakken)
Houd of richt de spuitlans van spuitdop op de te behandelen plaatsen en breng een hoeveelheid aan totdat
deze plaatsen zichtbaar vochtig zijn. Behandel alle schuilplaatsen achter en onder kasten, koelkasten,
radiatoren en apparatuur. Voor de behandeling tegen vlooien en vlooienlarven de te behandelen plek eerst
stofzuigen. Spuit dan op een afstand van ongeveer 20 cm zonder spuitlans gelijkmatig over de te behandelen
plek door met een zwaaiende beweging het oppervlak licht te bevochtigen. Nooit grote oppervlakten (wanden
of vloeren) behandelen.
Het middel blijft 4 tot 6 weken na de bespuiting werkzaam. Voor een goede werking tegen de meeste insecten
is een zekere werkingsduur gewenst. Daarom dient men bij het schoonmaken de behandelde plaatsen zoveel
mogelijk over te slaan. Controle op het effect en indien nodig herhalen van de behandeling is geboden.
Wespen (binnenshuis hangende nesten en nesten in spouwmuren)
Ter bestrijding van wespen dienen met name de nestingangen, meestal gelegen aan de onderzijde van het
nest, en het binnenste van het nest langdurig te worden bespoten. Deze behandeling dient ’s avonds te worden
uitgevoerd, wanneer alle wespen zich in het nest bevinden en de kans, dat rondvliegende wespen steken zo
klein mogelijk is.
Ruimten waarin de behandeling heeft plaatsgevonden enige tijd grondig ventileren.
Dosering: gebruiksklaar
ATTENTIE
Het middel is bestemd voor bespuiting van kieren, naden en andere plaatsen waar insecten zich schuilhouden.
Niet toepassen op plaatsen waar kinderen met een leeftijd van 0 – 4 jaar kunnen komen. Kleine kinderen
kunnen door hand-mond-contact het insecticide via de mond opnemen. Dit kan gezondheidsrisico’s met zich
meebrengen. Ook in de weken na de bespuiting, daar het middel op de behandelde plekken meerdere weken
werkzaam blijft. Tevens niet toepassen op plaatsen waar voedsel wordt bereid en in apparaten voor de
bereiding van voedsel.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHIRFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van kruipende insecten en wespen in
(woon)ruimten, op plaatsen waar kinderen met een leeftijd van 0 – 4 jaar niet kunnen komen. Uitsluitend
pleksgewijs toepassen en direct contact met voedingsmiddelen voorkomen.
Niet toepassen op huisdieren en planten.
Gebruik

€ 9,45
Verzendkosten voor dit product: €6,75
Roundup: spray 400 ml