GREENFIX

ALGEMEEN
GREENFIX NW is een niet-selectief onkruidbestrijdingsmiddel dat door het onkruid wordt opgenomen en
getransporteerd tot in de diepste wortelpunten. Het middel bestrijdt de meeste hardnekkige onkruiden zoals:
kweekgras, straatgras, zevenblad, distels, haagwinde, akkerwinde, paardenbloemen etc. met één enkele
toepassing. Mossen worden niet bestreden. De toepassing kan gebeuren op elk ogenblik dat de onkruiden
groeien en voldoende blad hebben om de oplossing op te nemen. Voor elke toepassing van dit middel dient
men er op bedacht te zijn dat het middel niet selectief is en dus in zeer geringe hoeveelheden al schade kan
aanrichten aan te sparen gewassen.
GEBRUIKSAANWIJZIGING
OP TIJDELIJK ONBETEELD LAND EN PERMANENT ONBETEELDE TERREINEN ( met uitzondering van verhardingen)
ONDER HEKWERK EN AFRASTERINGEN, spuiten op reeds aanwezige onkruiden zoals kweekgras, zevenblad,
distels, paardenbloemen etc.
IN BEPLANTINGEN, spuiten op reeds aanwezige onkruiden zoals muur, kweekgras, straatgras, haagwinde,
zevenblad etc. Hierbij de groene delen van de beplanting niet raken.
ONKRUIDVRIJ MAKEN VAN MOES- OF SIERTUIN VOOR HET ZAAIEN OF PLANTEN, GAZON DOODSPUITEN VOOR
HERINZAAI, spuiten op reeds aanwezige onkruiden zoals straatgras, muur, paardenbloemen, kweekgras, etc.
Geef het onkruid of het gazon in ieder geval één week de tijd om het middel op te nemen en te transporteren
tot in de wortels. Hierna kan eventueel grondbewerking voor planten of zaaien worden uitgevoerd.
Bereiding van de vloeistof: Spuit of gieter half vullen met water, het middel na schudden al roerend toevoegen
en verder voorzichtig afvullen, waarbij schuimvorming voorkomen dient te worden.
Dosering éénjarige grassen:
- Spuiten 10 ml per liter water voor 20 m²
- Gieten 10 ml per 10 liter water voor 20 m² 
Dosering overblijvende grassen en tweezaadlobbige onkruiden:
- Spuiten 12 ml per liter water voor 20 m²
- Gieten 12 ml per 10 liter water voor 20 m²
BEHANDELING VAN STOBBEN VAN AFGEZETTE BOMEN EN STRUIKEN, verse zaagvlakken van volledig afgezette
bomen en struiken bespuiten met een oplossing van 7 ml middel in 100 ml water ter voorkoming van nieuwe
uitloop.
ATTENTIE
Niet toepassen als er kans is op aanhoudende vorst of als er binnen 4-6 uur na toepassing regen wordt
verwacht. De werking is het beste als onkruiden voldoende blad hebben ontwikkeld en niet zijn beschadigd
door ziekten en plagen. De toepassing heeft het beste resultaat tijdens niet te warm, bewolkt weer met een
hoge luchtvochtigheid. Voorkom overwaaien op planten die niet bestreden moeten worden, gebruik een
spuitkap. Spuiten geniet de voorkeur boven gieten, daar bij gieten veel vloeistof van het te bestrijden onkruid
afdruipt. De eerste symptomen (vergelende bladeren) verschijnen na 7-14 dagen. Bij het bespuiten van
stobben (werken met een dop) dient te worden voorkomen dat de omringende vegetatie wordt geraakt.
Stobben niet behandelen als ze voorkomen tussen niet afgezette bomen van dezelfde soort, omdat door de
systemische werking via de met elkaar vergroeide wortels schade kan optreden. Niet toepassen als
onkruidbestrijdingsmiddel in gazons!
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHIRFT
Toegestaan in uitsluitend het gebruik als:
A. Onkruidbestrijdingsmiddel
- Op tijdelijk onbeteeld land,
- Voor de opkomst of het planten van gewassen in sier- en moestuin, alsmede vóór de inzaai van
gazons,
- Op permanent onbeteelde terreinen, met uitzondering van verhardingen,
- Onder hekwerk en afrasteringen,
- In beplantingen
B. Middel voor behandeling van stobben van afgezette bomen en struiken.
Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik.
Dit middel mag uitsluitend worden gebruikt in de privésfeer. En mag niet worden gebruikt op voor het publiek
toegankelijke plaatsen, op de werkplek of op terrein dat bestemd is voor bedrijfsuitoefening.
Gebruik

Vanaf € 9,95
Verzendkosten voor dit product: €6,75