Roundup Concentraat

Totale onkruidbestrijder met systemische werking op basis van glyfosaat. Met water oplosbaar concentraat. Veilig product
Werkzame stof: 360 g/l glyfosaat
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel op permanent onbeteelde terreinen, op tijdelijk onbeteeld land, in beplantingen, onder hekwerk, afrasteringen en hagen, op bestratingen en paden, als middel ter behandeling van stobben van afgezaagde bomen en struiken ter vermijding van nieuwe uitloop, voor de opkomst of het planten van gewassen in sier- en moestuin, alsmede voor de inzaai van nieuwe gazons.
Dosis gieter: 10 ml voor 10 liter water (voor 20 m²). Dosis sproeier: 10 ml voor 1 l water (voor 20 m²). Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt de bladvergeling zichtbaar 7 tot 14 dagen na behandeling. Na ong. 3 weken zijn de onkruiden volledig afgestorven. Het middel is niet selectief dus vermijd contact van het middel met sierplanten en gazons. Spuit alleen op het blad van te bestrijden onkruid.

Vanaf € 14,95
Verzendkosten voor dit product: €6,75