Roundup Kant en Klaar 1 lt

Totale onkruidbestrijding met systemische werking.
Gebruiksklare formule.
Bestrijd onkruid tot in de wortels.
Eerste resultaat van afsterven zichtbaar na 24 uur

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel voor de pleksgewijze toepassing op het aanwezige onkruid:

Op permanent onbeteeld terrein op half-open en open verharde oppervlakken (grint, gravel, schelpen, grasbetontegels of andere tegels met voegen en grasbetonstenen of andere stenen met voegen);
Op onverharde paden en terrassen alsook onder hekwerken, afrasteringen en hagen.
in beplantingen, onder struiken, hagen en tussen sierplanten of moestuin.
Niet toepassen over oppervlaktewater of afvoerkolken.
Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik.GEBRUIKSAANWIJZING
Het middel is een onkruidbestrijdingsmiddel dat klaar is voor gebruik. Het middel is bedoeld voor de pleksgewijze toepassing op het aanwezige onkruid op permanent onbeteeld terrein en in beplantingen. Het middel bestrijdt de meeste éénjarige en overblijvende onkruiden (bijv. kweekgras, zevenblad, netels). Mossen en paardestaart worden niet bestreden. Het middel wordt door de bladeren opgenomen en naar de ondergrondse delen getransporteerd. Het wordt na contact met de grond snel geïnactiveerd en afgebroken. 24 Uur na toepassing zijn de eerste effecten waarneembaar.
Spuit bij groeizaam en droog weer. Regen binnen 6 uur na de bespuiting kan de werking nadeling beïnvloeden.
Toepassing
De onkruiden licht bevochtigen; afdruipen moet worden voorkomen; maximum 25 ml vloeistof per m² te bestrijden onkruid.
Planten, struiken, bomen enz. die rechtstreeks of na overwaaien met het middel in contact komen, worden gedood of beschadigd. Werk dus nauwkeurig, spuit alleen op de bladeren van de te bestrijden onkruiden. Spuit bij windstil weer, voorkom overwaaien.

€ 12,95
Verzendkosten voor dit product: €6,75
Roundup: 1 liter