Luxan Primstar tegen gazononkruiden

Primstar is een breedwerkend onkruidbestrijdingsmiddel tegen met name kleefkruid, vogelmuur, echte kamille, herik, paardenbloem, boterbloem en ridderzuring. Het middel kan worden gebruikt in pas ingezaaid grasland (weides en gazons) vanaf het 3de bladstadium. Daarnaast is het ook prima inzetbaar in volgroeide gazons en bestaand weiland. De werking van Primstar tegen ereprijs-soorten en akkerviooltje is onvoldoende.


Dit product is van toepassing voor:


Bijvoet Boerenwormkruid
Brandnetels Gehoornde Klaverzuring
Haagwinde Kamille
Klaver Klein Kruiskruid
Kruipende Boterbloem Madeliefje
Onkruid in Gazons Paardenbloem in Gazon
Pinksterbloem Ridderzuring
Scherpe Boterbloem Sint Jacobskruiskruid
Speenkruid Vogelmuur

GAZONS EN OVERIGE GRASVELDEN, te bestrijding van éénjarige tweezaadlobbige onkruiden. De toepassing
dient bij voorkeur in het voorjaar in het voorjaar plaats te vinden, of gedurende de rest van het groeiseizoen op
opnieuw uitgelopen planten na een maaibeurt.
Dosering: 19 ml middel per 5 liter water voor 100 m².

BESTAAND WEILAND, ter bestrijding van éénjarige tweezaadlobbige onkruiden. De toepassing dient bij
voorkeur plaats te vinden in het voorjaar, of gedurende de rest van het groeiseizoen op opnieuw uitgelopen
planten na een maaibeurt.
Dosering: 19 ml middel per 5 liter water voor 100 m².

Werkzame stof: Fluroxypyr MHE + florasulam
Gehalte: 100 g AE/L (10,1%) fluroxypyr MHE + 2,5 g/l (0,25%) florasulam

€ 19,95
Verzendkosten voor dit product: €6,75
Roundup: 75 ml