Luxan Mierenspray

ALGEMEEN
Luxan Mierenspray is een mierenbestrijdingsmiddel voor gebruik in diverse ruimtes zoals keukens, kamers,
kelders en andere woon en verblijfsruimten. Het middel heeft een lange nawerking van 4 tot 6 weken. Door de
spuitlans kan het middel eenvoudig tussen kieren en naden gespoten worden.
GEBRUIKSAANWIJZIGING
LET OP: Schudden voor gebruik.
Kruipende insecten (mieren)
Houd of richt de spuitlans van de spuitdop op de te behandelen plaatsen en breng een hoeveelheid middel aan
totdat deze plaatsen zichtbaar vochtig zijn. Behandel alle schuilplaatsen achter en onder kasten, koelkasten,
radiatoren en apparatuur. Behandel eveneens de zogenaamde ‘’mierenstraat’’ en de nestopeningen.
Nooit grote oppervlakten (wanden of vloeren) behandelen. Het middel blijft 4 tot 6 weken na de bespuiting
werkzaam. Voor een goede werking is een zekere werkingsduur gewenst. Daarom dient men bij het
schoonmaken de behandelde plaatsen zoveel mogelijk over te slaan. Controle op het effect en indien nodig
herhalen van de behandeling is geboden.
Ruimten waarin de behandeling heeft plaatsgevonden enige tijd grondig ventileren.
ATTENTIE
Het middel is bestemd voor bespuiting van kieren, naden en andere plaatsen waar de insecten zich
schuilhouden. Niet toepassen op plaatsen waar kinderen met een leeftijd van 0 – 4 jaar kunnen komen. Kleine
kinderen kunnen door hand-mond-contact het insecticide via de mond opnemen. Dit kan gezondheidsrisico’s
met zich meebrengen. Ook in de weken na de bespuiting, daar het middel op de behandelde plekken meerdere
weken werkzaam blijft. Tevens niet toepassen op plaatsen waar voedsel wordt bereid en in apparaten voor de
bereiding van voedsel.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van kruipende insecten in (woon)ruimten, op
plaatsen waar kinderen met een leeftijd van 0 – 4 jaar niet kunnen komen. Uitsluitend pleksgewijs toepassen en
direct contact met voedingsmiddelen voorkomen. Niet toepassen op huisdieren en planten.
Gebruik biociden en gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie

€ 9,49
Verzendkosten voor dit product: €6,75
Roundup: spray 400 ml