Luxan Vliegenval

ALGEMEEN
Luxan Vliegenval is een gifvrije val die zowel vangt als verteert. De unieke RESCUE® lokstof trekt alle soorten
vliegen zoals huisvliegen, kamervliegen, vleesvliegen enz. onweerstaanbaar aan. Stekende vliegen worden niet
aangetrokken tot de val. Eenmaal gevangen is er geen ontsnappen meer mogelijk. De speciale gist verteerd de
gevangen vliegen onherroepelijk. Door het verteren neemt de capaciteit van de val enorm toe, tot 20.000
vliegen, zonder de val hoeven legen. De Luxan Vliegenval is uitstekend geschikt voor gebruik op plaatsen waar
vliegen overlast veroorzaken zoals in hondenkennels, rond dierenhokken, stallen en maneges, bij
afvalopslagplaatsen en composthopen in de tuin enz.
GEBRUIKSAANWIJZIGING
De werking van de Luxan Vliegenval is gebaseerd op de lokstof RESCUE® en een speciale verteringsgist. Zowel
de lokstof als de verteringsgist bevinden zich in een wateroplosbaar zakje dat, na toevoeging van water, na
ongeveer 24 uur begint te werken. Knip de plastic val bovenaan open (zie stippellijn). Trek de trechter omhoog
en voeg water toe tot aan de vullijn (2/3 van de zak). Laat de val nooit uitdrogen. Bij een temperatuur van 24-
25°C zal de val het snelst beginnen te werken. Hang daarom de val in de zon waardoor deze temperatuur het
snelst wordt bereikt. Door lage(re) nachttemperaturen kan het opstarten van de val wat vertraagd worden. De
val buiten aan bijv. een spijker ophangen op die plaatsen waar vliegen zitten en veel overlast veroorzaken.
Verplaats een gevulde val na enige tijd als de werking onvoldoende is teneinde de meest ideale locatie te
bepalen. Hang de val niet in de harde wind. Als de val vol is, de trechter naar binnen duwen en de val met het
huisvuil meegeven. Deponeer de val kort voor het ledigen in de afvalcontainer.
ATTENTIE
De Luxan Vliegenval vangt geen steekvliegen zoals dazen en stalvliegen. Stalvliegen zijn te onderscheiden van
huisvliegen door het duidelijk vooruit gestoken steekapparaat. De afstand tussen twee vallen moeten minstens
12 meter bedragen. Het gebruik binnenshuis wordt wegens geurhinder niet aangeraden.
Gebruik biociden en gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie

vullen tot aan de vullijn. (2/3
van de zak)

Werkzame stoffen: natuurlijke lokstoffen

Vangt en verteert tot: 20.000 vliegen

€ 12,95
Verzendkosten voor dit product: €6,75
Roundup: 1 val