Bladroller

Bladroller

Bladrollers zijn insecten die tot een grote groep van de motten behoren. De rupsen leven in een \'huisje\' van opgerolde en dichtgesponnen bladeren. Ze komen in groten getale op een plant voor, zodat deze de normale levensfuncties niet meer voldoende kan verrichten en in de groei wordt belemmerd.

Oplossing(en)

Pyrethrum