Rups van de wintervlinder

Rups van de wintervlinder

De vlinders verschijnen in de tweede helft van oktober. De wijfjes zijn ongevleugeld. Hierdoor is bij een kleine oppervlakte een bestrijding met behulp van lijmbanden mogelijk. Eiafzetting in het najaar en vroege winter.


De spanrupsen verschijnen in maart/april, vaak gedurende een lange periode; zij zijn groen en hebben geelwitte strepen. Vreten aan bladeren, bloemen en jonge vruchten. 

Oplossing(en)

Pyrethrum vloeibaar