Wollige dopluis

Wollige dopluis

Bij dopluizen is het schild met het insectenlichaam vergroeid. Bij de wollige dopluis vormt het vrouwtje met behulp van wasdraden een eizak. In de eizak worden tot 1500 eieren afgezet.


Er is één generatie per jaar. De verspreiding geschiedt door insecten, vogels en wind. De wollige dopluis komt vooral voor op houtige gewassen, m.n. op Hortensia en Taxus. 

Oplossing(en)


Admire® N
Admire® N Pin
Calypso spray
Calypso® vloeibaar
VBC Ultra®