Aardvlooien in groenten

Aardvlooien kunnen in meerder gewassen optreden. Vooral de onderste bladeren vertonen vensters en later gaatjes. Deze worden veroorzaakt door de kleine metaal glanzende of geel gestreepte, springende kevertjes. De schade is alleen van belang wanneer aardvlooien direct bij opkomst in grote aantallen actief zijn. Aantasting gebeurt vooral onder droge omstandigheden.

Oplossing(en) :Pyrethrum vloeibaar