Bastaardsatijnvlinder

Bastaardsatijnvlinder

De rupsen van de bastaardsatijnvlinder zijn zwartgrijs van kleur met opvallende witte, rode en oranje vlekken. Ze zijn ongeveer 3 tot 4 cm lang. In een spinselweb vreten ze in groepen aan de planten. Meidoorns zijn daar een bekend voorbeeld van . De rupsen kunnen planten geheel kaalvreten. De larven overwinteren op de uiteinden van de plant, ook weer in een spinselachtig web.


TIP: snoei in de winter de achtergebleven spinsels weg, waar de larven overwinteren. 

Oplossing(en)

Pyrethrum vloeibaar