Onkruid op onbeteelde terreinen

Onkruid op onbeteelde terreinen

Onkruid op wegen, paden en terrassen kunnen rond huis en tuin een veilige begaanbaarheid in gevaar brengen en op de lange duur ook schade toebrengen aan dergelijke oppervlakten.


Per saldo kan iedere plantenbezitter zelf beslissen of en in welke mate hij onkruid duldt en of hij bij de verwijdering van onkruid wieden en schoffelen of het inzetten van onkruidmiddelen verkiest. 

Oplossing(en)


Clear-up Foam
Clear-up® 360 N
Clear-up® powerspray
Clear-up® refill
Clear-up® spray