Rosacur

Rosacur is werkzaam tegen sterroetdauw, meeldauw en roest op sierplanten in de tuin- en kamerplanten

Ter bestrijding van echte meeldauw (\'t wit) en sterroetdauw. Zodra aantasting zichtbaar is, dient een behandeling uitgevoerd te worden. De behandeling dient 2 of 3 maal herhaald te worden met een interval van 7-14 dagen. Als er een hoge ziektedruk is en de planten snel groeien is een herhaling om de 7 dagen nodig. 14 dagen kan aangehouden worden als de ziektedruk laag is of de planten niet snel groeien. Indien meer dan 3 behandelingen nodig zijn, dient dit te gebeuren met een middel met een ander werkingsmechanisme.

Tips

De beste resultaten worden verkregen wanneer gespoten wordt bij windstil weer

 
Productkenmerken

breed werkingsspectrum
preventieve en curatieve werking
systemische werking (opname door blad en transport naar andere delen van de plant)
neven werking tegen roest


Verpakking

flacon 75 ml

Spuibus 400 ml

Vanaf € 9,99
Verzendkosten voor dit product: €6,75